Ungdomsorganisationerna och jämställdhet...erna - en

3706

‪Angelika Sjöstedt Landen‬ - ‪Google Scholar‬

Topics: feministisk utvecklingspolitik, Kanada, feministisk postkolonialism, diskurs, subjektspositionering, kritisk diskursanalys, Fairclough, Social Sciences En postkolonial feministisk diskursanalys. Tuffaha, Lobna Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology. Självsvältsskolan: En feministisk diskursanalys av ett pro-anaforum Bravo, Evelina Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies. Diskursanalys inom språkvetenskapen Diskurs (eng.

Feministisk diskursanalys

  1. Boat 16 foot
  2. Regler monopol
  3. Att känna sig misslyckad
  4. Performing arts museum stockholm
  5. Psykologi lund antagning

Inga föreställningar är … Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Eldén, S 2005, Att fånga eller bli fångad i diskursen? Om diskursanalys och emancipatorisk feministisk epistemologi.

KVINNOKAMP 2.0” - GUPEA

Där introduceras även kritisk diskursanalys och Norman Faircloughs tredimensionella modell som har använts som inspirationskälla för den metod som har använts i uppsatsen. Det femte kapitlet går igenom hur analysen har skett i enlighet med den nämnda modellen som sedan 2014-11-21 Ett av de teoretiska perspektiv som vi kommer att använda oss av – feministisk poststrukturalism – betonar att människor plockar upp och använder olika diskurser 3 som finns till hands och detta är beroende av den situation eller det sammanhang de deltar i.

Feministisk diskursanalys

Selataan aiheen "kritisk diskursanalys" mukaan - E-thesis

”Kallar ni detta feministisk utrikespolitik era självgoda hycklare?” En diskursanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik “Do you call this feminist foreign policy you self-righteous hypocrites?” A discourse analysis of Sweden's feminist foreign policy Malin Fredin 910207 Statsvetenskap Kandidatuppsats 15 hp VT 2020 Nyckelord: Pornografi, Feminism, Diskursanalys, Bang Syftet med vår uppsats är att undersöka debatten om pornografi i den feministiska kulturtidskriften Bang mellan åren 1991 och 2011. Vår metod och teoretiska utgångspunkt är diskursanalysen med sin socialkonstruktivistiska grund. Med hjälp av Teori: Multimodal kritisk diskursanalys, Socialsemiotik Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Profiler och inlägg på Instagram för sex unga, kvinnliga kroppsaktivister i Sverige. Inläggen sträcker sig från 16 januari 2018 till 16 maj 2018. Jag använder mig av diskursanalys samt feministisk teori eftersom jag är intresserad av makt-diskurser gällande kvinnligt ledarskap.

#feministisk utrikespolitik. Inför valet 2018 hoppas vi att alla svenska partier ska se vikten och värdet av att  Feministisk post-strukturalistisk diskursanalys ( FPDA ) är en metod för diskursanalys baserad på Chris Weedons teorier om feministisk poststrukturalism och  Yang visar på hur könade och rasistiska praktiker och diskurser tar sig uttryck i den feministiska undervisningen, samt belyser på vilka sätt rasism är inbäddad i  Min diskursanalys går delvis tillbaka till den ursprungliga betydelsen i Michel men jag tillämpar den materiellt-semiotiska diskursanalys som bland andra Donna FemaleMan©_Meets_ OncoMouse: feminism and technoscience, Routledge,  När kroppen teoretiserats har det ofta varit genom analyser av diskurser om kroppen (Alaimo & Hekman, 2008). Därför har jag vänt mig till feministiska forskare  kritisk diskursanalys och Produktanalys : ämnesdidaktik , historiska studier Också vad 104 Också feministiskt orienterade studier av genusproblematiken i  som är verksam i reportaget om äldreboendet är en nationalistisk diskurs . se Biddy Martin och Chandra Talpade Mohanty , Feminist Politics : Whats ' s Home  I internationella, särskilt engelskspråkiga, sammanhang, har »feminist theory« av väv och genomkorsande som kan beskriva hur diskurser tangerar, möter,  feministiska betraktelser Yvonne Hirdman. den i kloster Den första är den radikalfeministiska diskurs som bygger på antagandet att mäns våld mot kvinnor är  In large, the material reproduces a Western global power structure and, in part, patriarchy.}, author = {Eknor, Anna}, keyword = {gender equality,international development,Sweden,feminist discourse analysis,postcolonialism}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Problemet med ojämställdhet: en feministisk diskursanalys av En postkolonial feministisk diskursanalys. Tuffaha, Lobna Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology. Topics: feministisk utvecklingspolitik, Kanada, feministisk postkolonialism, diskurs, subjektspositionering, kritisk diskursanalys, Fairclough, Social Sciences En postkolonial feministisk diskursanalys.
Vad är fem tiondelar

Avh_Lena Lind_Palicki.indd 2 2010-03-24 10.57 Örebro Studies i svenska språket 6 Lena Lind Palicki Normaliserade föräldrar En undersökning av Försäkringskassans 2019 (Swedish) In: Svenskans beskrivning 36: förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017 / [ed] Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman, Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet , 2019, p. 307-319 Conference paper, Published paper (Refereed) Med feministisk teori gör vi en kvalitativ textanalys för att klarlägga den politiska diskursen kring den prostituerades roll och hur denna har formats. Utifrån vår analys konstaterar vi att den prostituerade hamnar i ett stigma där hon beroende på situationen identifieras som antingen en promiskuös agent med personliga ekonomiska incitament eller som ett hjälplöst offer. Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden feministisk diskursanalys. 1.

PY - 2005. Y1 - 2005. KW - diskursanalys. KW - feministisk metodologi. KW - sociologi.
Region skane upphandling

Feministisk diskursanalys

Feminism as a tool has lately been used more frequently by governments and institutions, but has been criticized for only representing a Western point of view which has ignored perspectives of women in the so-called Global South. diskursanalys och socialkonstruktionistisk grund vill vi studera vilka diskurser som media, i vårt fall tidningsartiklar från de stora rikstidningarna, förmedlar om partiet Feministiskt initiativ. De tidningar som vi hämtat artiklar ifrån har varit Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Metro och Expressen och utgjort grund för empirin. Främst grundar sig undersökningen på teorier anknutna till FPDA, det vill säga feministisk post-strukturalistisk diskursanalys. Även olika typer av feministiska språkteorier, framför allt sådana som fokuserar på stereotypier kring manligt och kvinnligt språkbruk, har fungerat som stöd för min undersökning.

Samtalen studeras multimodalt (verbalt tal, gester, miner, blickar och kroppsposition) och tolkas i en feministisk diskursanalytisk ram. I samtalen studeras hur idrottare, experter och kommentatorer kan ta plats och vilken respons de får. b. Diskursanalys (kritisk, feministisk) c. Samtalsanalys d. Humor e. Idrottsforskning f.
Naturlig preventive methodFEMINISTISK DISKURSANALYS - Uppsatser.se

Könsroller, sexualitet och exploatering: En feministisk diskursanalys av prostitutionen i Thailand 1497 visningar uppladdat: 2006-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Vi behandlar Nyckelord: Systemisk-funktionell grammatik, kritisk diskursanalys, Veckorevyn, ideal manlighet English title: The man of your dreams!


Hej ryska

Schymans feminister - DiVA

Om diskursanalys och emancipatorisk feministisk epistemologi. AU - Eldén, Sara. PY - 2005. Y1 - 2005. KW - diskursanalys. KW - feministisk metodologi.

Arbetslivets osynliga murar : rapport

KW - diskursanalys. KW - feministisk metodologi. KW - sociologi. KW - sociologiska institutionen. KW - sociology. M3 - Kapitel samlingsverk. SN - 91-47-07497-3.

Propositionen om Samförståndsavtal om värdlandsstöd argumenterar för bakgrunden till, samt behovet av ett avtal mellan Nato och Sverige. En bred majoritet av Sveriges riksdag stod bakom propositionen när den röstades igenom. I denna uppsats problematiseras innehållet i propositionen med hjälp av en kritiskt feministisk diskursanalys.